MU Phù Thủy | TEST: 23/05 - OPEN: 25/05

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 348] 23-05-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 327] 23-05-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 370] 23-05-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 512] 23-05-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 709] 23-05-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 683] 23-05-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 447] 23-05-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 319] 23-05-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 421] 23-05-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 345] 23-05-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 330] 23-05-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 424] 23-05-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 563] 23-05-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 584] 23-05-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1239] 23-05-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 341] 23-05-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 312] 23-05-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 847] 23-05-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 808] 23-05-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 932] 23-05-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 682] 23-05-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 862] 23-05-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 643] 23-05-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 866] 23-05-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 739] 23-05-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 577] 23-05-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 531] 23-05-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 623] 23-05-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 526] 23-05-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 525] 23-05-2023
  Xem tất cả các bản tin